Metodické aktuality č. 3/2021

V tomto čísle Metodických aktualit se věnujeme vybraným aktualitám v oblasti účetnictví a důležitým daňovým novinkám, zejména v daních z příjmů. V souvislosti s koronavirem a přijatými opatřeními musí každá účetní jednotka vyhodnotit dopady této pandemie na její fungování a ekonomickou situaci. Omezení podnikatelské činnosti, nemožnost dostát svým smluvním povinnostem, ukončení obchodních vztahů, nižší tržby či produktivita, neschopnost získat potřebné finanční prostředky aj., to jsou skutečnosti, které by měly být zohledněny v účetní závěrce, popsány v příloze nebo ve výroční zprávě. Nezaměřili jsme se ale jen na účetní a daňové souvislosti koronavirové pandemie. Připomeneme si také zásadní daňové změny, které přinesl rok 2021 (některé lze retroaktivně použít i pro rok 2020), např. změny týkající se hmotného a nehmotného majetku, zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně, zavedení paušální daně, změnu lhůt pro podání přiznání k dani z příjmů aj. V samostatném příspěvku si na konkrétních příkladech projdeme nová pravidla pro uplatňování daňové ztráty, zejména pak postup pro její zpětné uplatnění. A nechybí ani odborná stanoviska k dotazům z praxe.
 
Autor: Ing. Jana Dlabačová, Ing. Yveta Schmalzová, MBA,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2021

 
Cena: 69,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.