Metodické aktuality č. 2/2024

Rok 2024 je ve znamení velkých změn a naším cílem je postupně Vás s těmi nejpodstatnějšími seznámit. V únorovém čísle MA jsme se zaměřili na oblast daně z přidané hodnoty, zejména ve vazbě na schválený konsolidační balíček. Došlo nejen ke změnám sazeb DPH a redukci jejich počtu, kdy původní dvě snížené sazby daně se sjednotily do jediné 12% sazby, ale i k přesunům některého zboží a služeb mezi sazbami či nově k jejich osvobození. Využíváte ke své podnikatelské činnosti osobní vozidla? Pak jste jistě zaznamenali, že se omezuje odpočet daně u vybraných osobních automobilů (v návaznosti na omezení daňových výdajů u těchto automobilů z hlediska daně z příjmů). Od 1. 1. 2024 nabyly účinnosti i další novely zákona o DPH, a to v návaznosti na nový stavební zákon, novelu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích či energetického zákona nebo novelu evropské směrnice o DPH ve vztahu k poskytovatelům platebních služeb. Jednotlivé změny si rozebereme a vysvětlíme na konkrétních příkladech.
Poslední zásadní novela zákoníku práce vyvolala mezi zaměstnavateli nepříliš pozitivní reakce. Negativní ohlasy je možné registrovat především ve vztahu ke změnám právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Určité vodítko, jak postupovat při aplikaci novelizovaných ustanovení v praxi, Vám nabízí další odborný příspěvek.
Zpracované odpovědi na dotazy z praxe Vás mohou inspirovat při řešení daňových a účetních problémů.
Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 2. 2024

 
Autor: Ing. Václav Benda, JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2024

 
Cena: 199,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.