Metodické aktuality č. 10/2022

Závěrečné číslo letošního ročníku MA je věnováno, jako již tradičně, účetní závěrce podnikatelů. Účetní předpisy pro podnikatelské subjekty se v posledních pěti letech v zásadě nijak nezměnily, poslední významnější změny nabyly účinnosti 1. 1. 2018. Jedinou výjimku představuje ustanovení zákona o účetnictví umožňující obchodním korporacím (bez povinností vůči ČNB) zveřejnit účetní závěrku prostřednictvím podání u příslušného správce daně formou přílohy přiznání k dani z příjmů. Účetní jednotky, jejichž účetním obdobím je kalendářní rok, tak mohly poprvé postupovat u účetních závěrek za rok 2021.
V aktuálním prosincovém čísle si společně zanalyzujeme rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu v účetní závěrce, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Připomeneme si, k jakým nejčastějším chybám dochází při vykazování údajů v účetní závěrce. A jako určitou nadstavbu k dané problematice jsme připojili popis základních rozdílů mezi účetní závěrkou sestavenou dle českých předpisů a dle IFRS

 
Autor: kolektiv autorů,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2022

 
Cena: 100,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.