Metodické aktuality č. 1/2024

Vládní konsolidační balíček přináší od roku 2024 řadu významných změn. Co vše se mění v důsledku úsporných opatření v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a v odměňování zaměstnanců, shrnuje první číslo letošního ročníku Metodických aktualit.
Kromě pravidelných každoročních změn, ke kterým dochází ve vazbě na průměrnou mzdu (redukční hranice v nemocenském pojištění a pro výpočet náhrady mzdy), je v oblasti sociálního a zdravotního pojištění nezbytné zmínit zvýšení odvodů pojistného u OSVČ (v důsledku zvýšení minimálního vyměřovacího základu a zvýšení procenta základu daně pro výpočet pojistného), znovuzavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance či novou úpravu účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce, včetně placení pojistného na důchodové pojištění z těchto dohod a souvisejících povinností zaměstnavatelů, která by měla nabýt účinnosti 1. 7. 2024.
Dopady konsolidačního balíčku na zaměstnance a zaměstnavatele z pohledu daní z příjmů lze rozdělit do několika skupin. První změnou je snížení příjmové hranice pro uplatnění progresivní sazby 23 % u daně z příjmů fyzických osob. Ruší se sleva na studenta a sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení a zpřísňují se podmínky pro uplatnění slevy na druhého z manželů. Ruší se rovněž možnost snížit základ daně o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Nejvíce diskutovanou a sledovanou oblastí jsou legislativní změny týkající se zaměstnaneckých benefitů a příspěvku na stravování. Vysvětlíme si, za jakých podmínek jsou v roce 2024 osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti (a nepodléhají odvodům pojistného) a jaký daňový režim budou mít tato plnění na straně zaměstnavatele.
Inspiraci pro řešení svých daňových či účetních problémů můžete nalézt i v odpovědích na dotazy z praxe.
Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 1. 2024

 
Autor: Vladislava Dvořáková, DiS., Ing. Marta Ženíšková,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2024

 
Cena: 199,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.