Metodické aktuality č. 1/2022

Před Štědrým dnem nabyly účinnosti dva důležité zákony, které zavádějí opět „izolačku“ a přinášejí změny v poskytování ošetřovného. Každoročně dochází s nástupem nového roku k úpravě hranic příjmů odvozovaných od výše průměrné mzdy, které souvisejí s posuzováním účasti na nemocenském pojištění a s výpočtem výše dávek nemocenského pojištění či náhrady mzdy v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Od 1. 1. 2022 se zvyšuje minimální mzda, mění se i výše penále v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Změn je mnoho a jejich kompletní přehled najdete v lednovém čísle MA. Toto číslo však nabízí více. Podrobněji se věnuje problematice zaměstnávání cizinců, a to jak z pohledu zdanění, tak i odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a na konkrétních příkladech vysvětluje změny DPH v oblasti služeb cestovního ruchu.
 
Autor: kolektiv autorů,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2022

 
Cena: 100,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.