Metodické aktuality 3/2023

Jak naznačuje samotný obsah březnového čísla, připravili jsme pro vás přehled aktualit a novinek z oblasti účetnictví a daní z příjmů. Součástí tzv. daňového balíčku 2023 byly (kromě změn zákona o DPH, kterým jsme se věnovali v MA č. 1/2023) také změny v daních z příjmů. Jedná se např. o novou úpravu paušální daně (zvýšení limitu pro vstup OSVČ do paušálního režimu, zavedení tří pásem zdanění na základě výše a charakteru příjmů), nové limity zdanitelných příjmů rozhodných pro povinnost fyzických osob podat daňové přiznání (platné poprvé pro přiznání za rok 2023) či zavedení nové daně z neočekávaných zisků (windfall tax).
Přinesl ale i změny, které lze retroaktivně použít pro zdaňovací období roku 2022 – zde máme na mysli zejména možnost uplatnit mimořádné daňové odpisy pro hmotný majetek pořízený (uvedený do užívání) v roce 2022 a v roce 2023. Dopady do zákona o daních z příjmů měly také zákony přijaté v souvislosti s válkou na Ukrajině (např. u poskytnutých darů) či schválené navýšení minimální mzdy (daňové limity pro uplatnění daňového bonusu na děti, slevy za umístění dítěte či osvobození důchodů). Legislativních změn je mnoho a se všemi nejzásadnějšími se seznámíte v odborném komentáři daňové poradkyně a auditorky Ing. Jany Dlabačové.
GDPR platí již pátým rokem a lze předpokládat, že v praxi jsme se naučili již správně nastavit procesy a postupy pro zpracování osobních údajů. Opakování je ale matkou moudrosti, a tak není od věci si připomenout základní pravidla a zásady, které musí (nejen) účetní dodržovat.
Nezapomněli jsme ani na vaše dotazy, které do redakce časopisu zasíláte. Již dlouhá léta prostřednictvím našeho časopisu na ně odpovídáme a reagujeme na problémy, na které narážíte v praxi. Oblíbená rubrika je tu opět pro Vás.
 
Autor: Ing. Jana Dlabačová, Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2023

 
Cena: 155,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.