Manažerské účetnictví v podnikové praxi

  VS: 33101


Lektor:
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. - vedoucí Katedry manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

URČENO

Kurz je určen zejména pro pracovníky na střední a vrcholové úrovni podnikového vedení, kteří

 • využívají účetní informace jako primární uživatelé (ekonomičtí ředitelé, finanční ředitelé)
 • jsou jako uživatelé odpovědni za řízení podniků a jejich vnitřích struktur (generální ředitelé, odborní ředitelé, ředitelé a ekonomové závodů)

a jsou odpovědni za tvorbu systémů manažerského řízení včetně jejich informační podpory (hlavní účetní, účetní, controlleři, pracovníci útvarů ICT).

ANOTACE

Krátké období od prvních projevů globální krize po současnost je velice inspirativní pro řadu oblastí lidského života včetně podnikového řízení. I když je obtížné nalézt v řadě aspektů ovlivňujících úspěch a neúspěch podniků ten ústřední, zdá se, že jím je zejména propojení mezi rozhodovacím procesem a jeho kvalitním informačním zajištěním. Prakticky všechny úspěšné podnikatelské boje posledních let se dají obecně převyprávět do podoby "včas a adekvátně jsme zareagovali na hrozby, které nám s předstihem indikoval náš informační systém".

Přijímá se dnes v zásadě nerozporně, že páteří takového informačního systému je účetní vidění světa; není proto překvapením, že významná část manažerů, kteří prošli katarzí krize, uvádí, že cestu k úspěchu jim otevřel zejména kvalitně nastevený systém manažerského účetnictví - "nástroj do nepohody".

Nabízený kurz si klade za cíl na základě kombinace výkladu, diskuse a řešených příkladů dokumentovat, v čem tkví konkurenční výhoda takového systému.

ZAMĚŘENÍ

Cílem jednodenního semínáře je seznámit účastníky s hlavními vývojovými tendencemi, které ovlivňují proces finančního řízení firem z úrovně managementu s hlavním důrazem na jeho informační podporu. Ústředním mottem semináře je prezentovat systém řízení jako nástroj, který podporuje efektivní činnost podniku a který musí být uživatelsky propojen, co se týče

 • strategického, taktického i operativního horizontu,
 • výkonového, odpovědnostního, procesního, zákaznického a teritoriálního průřezu,
 • organizační, plánovací, kontrolní, rozhodovací, motivační i informační funkce,
 • naturálně věcné a hodnotové podstaty, která je navíc vzájemně spojitým pohledem na výnosnost kapitálu, finanční pozici a peněžní toky.

PROGRAM

 • Podnikatelský proces a jeho zobrazení pro potřeby externích a interních uživatelů; vztah finančního, daňového a manažerského účetnictví.
 • Vývoj manažerského účetnictví: vztah nákladového účetnictví a účetnictví pro rozhodování.
 • Duální pojetí manažerského a finančního účetnictví.
 • Vztah manažerského účetnictví a controllingu.
 • Vliv změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb na vývoj manažerského účetnictví.
 • Dopad těchto změn na nástroje manažerského účetnictví a metody jejich využití:
  • Řízení po výrobkové (výkonové) linii a jeho informační podpora. Kalkulace a jejich využití v řízení.
  • Řízení po linii podnikových útvarů a jeho informační podpora. Systémy plánů, rozpočtů a vnitropodnikových cen.
  • Řízení po linii aktiv, činností a procesů. Activity Based Management a jeho informační zajištění.
  • Rozhodovací úlohy založené na informacích manažerského účetnictví. Rozdodování na existující kapacitě a o budoucí kapacitě a jejich informační podpora.

„Studujte společně“ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 650 Kč (2 080 Kč)* (1 650 Kč)**

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 550 Kč (1 980Kč)* (1 550 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 450 Kč (1 880 Kč)* (1 450 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Uplatnění množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci.


Termín: 22. 5. 2013
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 850 Kč (2280 Kč)*

Variabilní symbol: 33101 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 24
11000 Praha 1


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.