MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz

  VS: 31644


Lektor:
doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. - VŠE Praha, SVŠE Znojmo


PROGRAM

Termín             Téma

4. 10. 2021

Podstata, prvky a význam pracovního kapitálu

Provozní cyklus a finanční cyklus

Likvidita a rentabilita

Řízení zásob, pohledávek, závazků a peněžních prostředků

Provozní cyklus a finanční cyklus

Doby obratu zásob, pohledávek a závazků

Řízení zásob

Řízení pohledávek

Řízení závazků

Řízení peněžních prostředků

Požadavky na pracovní kapitál a způsoby jeho financování

Stanovení optimální výše pracovního kapitálu

Způsoby financování pracovního kapitálu

5. 10. 2021

Úvod do investičního rozhodování

Techniky nediskontovaných peněžních toků

Relevantní peněžní toky

Průměrná výnosnost investice a doba návratnosti

Techniky založené na diskontování peněžních toků

Časová hodnota peněz

ČSH

Vnitřní výnosové procento

Index rentability

Nákladová kritéria

11. 10. 2021

Inflace a investiční rozhodování

Riziko a nejistota v investičním rozhodování

Úvod do problematiky rizika

Absolutní a relativní měření rizika

Jistotní koeficienty

Rozhodovací stromy

Analýza citlivosti

Riziko portfolia

12. 10. 2021

Financování investičních projektů

Leasingové financování

Úvěry

Volba financování

Zdroje krátkodobého a dlouhodobého financování

Krátkodobé financování

Dlouhodobé financování

Kapitálová struktura a její optimalizace

Náklady na podnikový kapitál

Výpočet průměrných nákladů na podnikový kapitál

Další faktory působící na rozhodování o kapitálové struktuře

18. 10. 2021

Oceňování aktiv a závazků

Oceňovací báze v účetnictví

Oceňování akcií

Oceňování dluhopisů

Oceňování vybraných derivátů

Oceňování podniků

Metody oceňování podniků

Dopad účetnictví na oceňování podniků

Finanční trhy, optimální kapitálová struktura, dividendová politika

Úloha finančních trhů a institucí

Teorie efektivních trhů

Optimální kapitálová struktura

Dividendová politika a její druhy

Vliv dividendové politiky na tržní hodnotu akcií

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU 
Cvičné příklady Manažerské finance 


DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

Učebnice Manažerské finance

ÚZ - aktuální účetní legislativa (zejm. struktura výkazů)
Sborníky zkouškových zadání s řešením


Termín: 4.10., 5.10., 11.10., 12.10., 18.10. 2021
Doba konání: 9:00 - 15:45 hod.


Vstupní předpoklady:
Zkoušku Manažerské finance lze absolvovat až po splnění (složení nebo uznání) zkoušky Manažerská ekonomika.

Cena (včetně DPH): 14 990,- Kč (13 990,- Kč)*

Variabilní symbol: 31644 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.