MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz

  VS: 31613


Lektor:
doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. - VŠE Praha, SVŠE Znojmo

PROGRAM

 

Termín             Téma

6. 10. 2020

Podstata, prvky a význam pracovního kapitálu

Provozní cyklus a finanční cyklus

Likvidita a rentabilita

Řízení zásob, pohledávek, závazků a peněžních prostředků

Provozní cyklus a finanční cyklus

Doby obratu zásob, pohledávek a závazků

Řízení zásob

Řízení pohledávek

Řízení závazků

Řízení peněžních prostředků

Požadavky na pracovní kapitál a způsoby jeho financování

Stanovení optimální výše pracovního kapitálu

Způsoby financování pracovního kapitálu

12. 10. 2020

Úvod do investičního rozhodování

Techniky nediskontovaných peněžních toků

Relevantní peněžní toky

Průměrná výnosnost investice a doba návratnosti

Techniky založené na diskontování peněžních toků

Časová hodnota peněz

ČSH

Vnitřní výnosové procento

Index rentability

Nákladová kritéria

13. 10. 2020

Inflace a investiční rozhodování

Riziko a nejistota v investičním rozhodování

Úvod do problematiky rizika

Absolutní a relativní měření rizika

Jistotní koeficienty

Rozhodovací stromy

Analýza citlivosti

Riziko portfolia

19. 10. 2020

Financování investičních projektů

Leasingové financování

Úvěry

Volba financování

Zdroje krátkodobého a dlouhodobého financování

Krátkodobé financování

Dlouhodobé financování

Kapitálová struktura a její optimalizace

Náklady na podnikový kapitál

Výpočet průměrných nákladů na podnikový kapitál

Další faktory působící na rozhodování o kapitálové struktuře

20. 10. 2020

Oceňování aktiv a závazků

Oceňovací báze v účetnictví

Oceňování akcií

Oceňování dluhopisů

Oceňování vybraných derivátů

Oceňování podniků

Metody oceňování podniků

Dopad účetnictví na oceňování podniků

Finanční trhy, optimální kapitálová struktura, dividendová politika

Úloha finančních trhů a institucí

Teorie efektivních trhů

Optimální kapitálová struktura

Dividendová politika a její druhy

Vliv dividendové politiky na tržní hodnotu akcií

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU 
Cvičné příklady Manažerské finance - pracovní sešit 


DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

Učebnice Manažerské finance

ÚZ - aktuální účetní legislativa (zejm. struktura výkazů)
Sborníky zkouškových zadání s řešením


Termín: 6.10., 12.10., 13.10., 19.10., 20.10.2020
Doba konání: 9:00 - 15:45 hod.


Vstupní předpoklady:
Zkoušku Manažerské finance lze absolvovat až po splnění (složení nebo uznání) zkoušky Manažerská ekonomika.

Cena (včetně DPH): 12690 Kč (11190 Kč)*

Variabilní symbol: 31613 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.