Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2022

VS: 33629


Lektor:
RNDr. Ivan Brychta daňový poradce

9-14 hodin

 

Program

• vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně, změněné hranice pro hmotný movitý majetek a pro technické zhodnocení),
• vstupní cena a její stanovení (pro účely daňové i účetní, vyvolaná investice a další),
• účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, komponentní odpisy, metoda zbytkové hodnoty a další způsoby odpisování, odpisový plán),
• daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, odpisovaný a neodpisovaný majetek, rovnoměrně a zrychlené odpisy a jejich srovnání, mimořádné odpisy v roce 2020/2021, další možnosti odpisování vč. odpisů při technickém zhodnocení),
• nehmotný majetek (možné způsoby odpisování, odpis v případě technického zhodnocení, zdůraznění nového přístupu),
• daňové odpisy ve speciálních případech (při pozbytí majetku, případy pokračování v odpisování, odpisy při zvýšení spoluvlastnických podílů, pro technické zhodnocení provedené ekonomickým uživatelem, a další),
• další související problematika (např. zůstatková cena a její daňový režim, zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další).

Odpovědi na dotazy.


Termín: 06.04.2022
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod. (celková doba trvání 5 hodin)

Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2290 Kč)*

Variabilní symbol: 33629 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.