MA - Zaměstnávání cizinců v České republice nejen z pohledu pojištění a zdanění ve světle nových pravidel pro superhrubou mzdu

  VS: 33489


Lektor:
Mgr. Magdaléna Vyškovská - daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců


Pozor! Změna termínu z původního 6. září 2019.

URČENO

Pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat.

OBSAH

 • Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují

 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků

 • Zaměstnávání občanů třetích států v ČR (zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, Schengenské vízum, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu),  vládní programy ekonomické migrace

 • Povolení k zaměstnání a výjimky, kdy jej zaměstnanec ze třetího státu nepotřebuje

 • Vyslání zaměstnanců do ČR z jiných členských států (minimální pracovněprávní podmínky a ručení českého subjektu, notifikační povinnosti příjemce služeb)

 • Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce (informační povinnost při zaměstnání v ČR nebo jejich vyslání do ČR, evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce atd.)

 • Kontroly ze strany orgánů inspekce práce a celních úřadů, správní delikty a možné sankce Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech)

 • Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti

 • Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích

 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy, pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv

 • Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v ČR

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, určení, kdo je daňový rezident a daňový nerezident, rozdíly při výpočtu základu daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daňových nerezidentů

 • Zdanění příjmů zaměstnanců v ČR (zaměstnanec, který uzavřel smlouvu se zaměstnavatelem v ČR, vyslaný zaměstnanec do ČR zahraniční společností, mezinárodní pronájem pracovní síly, agentury práce), změny pro rok 2020

 • Výpočet superhrubé mzdy – pojistné hrazené do českého systému a rozdíly u pojištění hrazeného do zahraničního systému – pravidla a výklady Generálního finančního ředitelství ve složitějších případech

 • Vliv vzniku stálé provozovny zahraničního zaměstnavatele v ČR na zdanění zaměstnance v ČR

 • Zdanění nerezidentů - členů statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva)

 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, základ daně u cizinců, nároky na slevy na dani u cizinců a jejich omezení, kdy je možné uplatnit

 • Zálohy na daň z příjmů u daňových rezidentů a nerezidentů při částečné práci v zahraničí

 • Roční zúčtování, kdy ano a kdy ne

 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů, mezinárodní výměna informací

 

Posluchači zdarma obdrží Metodické aktuality č. 5/2019.

Pro předplatile Metodických aktualit je vložné zlevněno o 500,- Kč (prosím, uvádějte v přihlášce).

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč

3. posluchač a více – sleva 500 Kč na posluchače

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč

3. a více seminářů v roce - sleva 500 Kč na posluchače

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 7.11.2019
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2740 Kč (2240 Kč)*

Variabilní symbol: 33489 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.