MA - Zákoník práce prakticky

  VS: 33498


Lektor:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. - specialistka na pracovní právo


Podobně jako v jiných právních předpisech se i v zákoníku práce vyskytují některá formulačně nejasná či interpretačně složitá ustanovení, která opakovaně působí problémy účastníkům pracovněprávních vztahů. Důsledkem chybného uplatnění těchto právních norem bývá zpravidla neplatnost či zdánlivost (neúčinnost) právního jednání, zbytečné soudní spory a možnost uložení sankcí kontrolními orgány. Hlavním cílem semináře je upozornit na často se opakující chyby v jednání zaměstnanců a zaměstnavatelů způsobené zpravidla nesprávným výkladem příslušného ustanovení zákona, o čemž svědčí i aktuální judikatura nejvyšších soudních instancí.

URČENO

Zaměstnavatelům, personálním manažerům, mzdovým účetním, jednatelům společností, manažerům všech úrovní a všem zvídavým zaměstnancům.

OBSAH

  • Závislá práce versus tzv. Švarc systém - znaky a možnost postihu ze strany kontrolních orgánů
  • Pracovní smlouva a její obsah – chyby  vyskytující se v podstatných i pravidelných náležitostech pracovní smlouvy (sjednávání pracovního poměru na dobu určitou a podmínky jeho změny ze zákona na dobu neurčitou,  home office, zkušební doba aj.)
  • Zastupování zaměstnankyň (zaměstnanců) v době mateřské a rodičovské dovolené a důsledky chybně formulovaných smluv
  • Nejčastější chyby zaměstnavatelů při propouštění zaměstnanců a  změna počítání lhůt pro podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - praktická doporučení týkající se jejich uzavírání a obsahu
  • Odměňování závislé práce – minimální a zaručená mzda, pravděpodobný výdělek
  • Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek – tzv. reference, zakázané informace
  • Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
  • Aktuální judikatura NS ve věcech pracovněprávních
  • Informace o velké novele Zákoníku práce

 

Posluchači zdarma obdrží Metodické aktuality č. 10/2019.

Pro předplatile Metodických aktualit je vložné zlevněno o 500,- Kč (prosím, uvádějte v přihlášce).

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč

3. posluchač a více – sleva 500 Kč na posluchače

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč

3. a více seminářů v roce - sleva 500 Kč na posluchače

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.

 


Termín: 19.5.2020
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2640 Kč (2140 Kč)*

Variabilní symbol: 33498 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.