MA - Souběh funkce člena statutárního orgánu SRO a AS a pracovního poměru – aktuální pohled

  VS: 33494


Lektor:
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. - advokát


Realita tuzemských SRO a AS je plná souběhů funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru k téže společnosti. Jednatelé, členové představenstva či statutární ředitelé uzavírají se společností pracovní smlouvu na výkon této funkce anebo na další pozice, které ve společnosti souběžně zaujímají. Některé takové souběhy jsou přípustné a pracovní smlouva v jejich případě založí pracovní poměr. Jiné nikoliv; jestliže v nich strany přesto sjednají pracovní smlouvu, situace je složitější. Obě skupiny případů spojuje bezpočet nejasností, jež kolem nich v praxi panují. Zásluhou Ústavního soudu a jeho dvou nálezů ze září roku 2016, respektive srpna 2018 a především díky rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu z dubna 2018 se část těchto nejasností podařilo překlenout jednoznačnými závěry, o nichž lze předpokládat, že zůstanou nějaký čas stabilní. Další bohužel přetrvávají a na judikatorní usazení teprve čekají. Cílem školení je zprostředkovat aktuální pohled na přípustnost a právní režim takových souběhů, zvláště ve světle nastíněné judikatury.

URČENO

Seminář je určen nejen jednatelům či členům představenstva, ale i všem, kteří se o problematiku zajímají.

OBSAH

  • na které činnosti je souběžný pracovní poměr přípustný (tzv. pravé souběhy) a na co při jeho vzniku nezapomenout
  • důsledky uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce člena statutárního orgánu (právní režim nepravých souběhů)
  • důsledky nepravého souběhu založeného teprve následnou volbou či jmenováním vedoucího zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu
  • souběh funkce a pracovního poměru z pohledu rozsahu zástupčího oprávnění

 

Posluchači zdarma obdrží Metodické aktuality č. 5/2019.

Pro předplatile Metodických aktualit je vložné zlevněno o 500,- Kč (prosím, uvádějte v přihlášce).

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč

3. posluchač a více – sleva 500 Kč na posluchače

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč

3. a více seminářů v roce - sleva 500 Kč na posluchače

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 30.10.2019
Doba konání: 9:00 - 12:30 hod.

Cena (včetně DPH): 2640 Kč (2140 Kč)*

Variabilní symbol: 33494 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 3

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.