MA - Judikatura Soudního dvora EU k DPH

  VS: 33490


Lektor:
Ing. Olga Hochmannová - daňová poradkyně a specialistka na DPH

OBSAH

  • Rozsudky k otázkám předmětu daně, úplaty, ekonomické činnosti, osoby povinné k dani, DPH u činnosti jednatelů s.r.o. z hlediska judikatury SDEU a NSS ČR
  • Místo plnění při dodání zboží, řetězové dodávky, judikatura a novela ZDPH 2020, dodání zboží, přenechání zboží k užití s opcí odkupu
  • Místo plnění při poskytování služeb, služby reklamní, nájem nemovité věci, věcná práva k nemovité věci
  • Uskutečnění zdanitelného plnění, plnění dostatečně určité
  • Daňové doklady a jejich náležitosti, doručování daňového dokladu, náležitosti daňového dokladu jako podmínka uplatnění odpočtu daně
  • Odpočet daně jako nedílná součást systému DPH, nezaplacení daně dodavatelem, povinnost daňové správy prokázat podvod
  • Vracení nadměrného odpočtu daně, pozdní vrácení a nárok na zaplacení úroku z prodlení

 

Posluchači zdarma obdrží časopis Metodické aktuality č. 8/2019.

Pro předplatile Metodických aktualit je vložné zlevněno o 500,- Kč (prosím, uvádějte v přihlášce).

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 3.11.2020
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2640 Kč (2140 Kč)*

Variabilní symbol: 33490 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.s

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.