Léto (odborné) mezi vinicemi

  VS: 33650


Lektor:
Ing. Miloslav Kopřiva - zástupce ředitele FÚ pro Pardubický kraj, specialista na daňový proces
Ing. Jan Tecl - daňový poradce, manažer EK Partners s.r.o.

středa - Ing. Miloslav Kopřiva
Aktuality v daňovém procesu - nejdůležitější změny, problémové oblasti, novinky pro prok 2023

Např. 

- daňová informační schránka (co umí a co neumí),
- obecné podání (které možnosti podání e-mailem při správě daní jsou přípustné),
- formulářové podání (novinka v povinně zřizovaných datových schránkách k 1. 1. 2023 a řešení pro správu daní),
- fikce doručení u datových schránek (rozšířený senát NSS),
- dodatečné daňové přiznání na DPH (změna praxe Finanční správy v pohledu na vracení přeplatku),
- přeplatek a možnosti nakládání s ním,
- daň zaplacená po daňové kontrole (varianty ne/vrácení při úspěchu v odvolacím nebo v soudním řízení),
- záloha na daňový odpočet (v jaké výši je nárok na zálohu),
- úroky hrazené správcem daně (odlišný přístup po novele DŘ a recentní judikatuře NSS), 
- prominutí příslušenství daně, atd.

 

čtvrtek, pátek - Ing. Jan Tecl
Daně z příjmů, DPH - aktuální novinky k datu konání

DPH - částečný nárok na odpočet a jeho úpravy v následujících obdobích podrobněji

Např.

- typy nároků na odpočet DPH,
- krácený koeficient a jeho výpočet,
- ppoměrný koeficient a jeho výpočet,
- souběžné uplatnění kráceného a poměrného nároku na odpočet DPH,
- časové omezení pro krácený či poměrný nárok na odpočet DPH,
- podání dodatečného přiznání při částečném odpočtu DPH,
- majetek vytvořený vlastní činností jako specifikum částečného odpočtu DPH,
- operace ke konci roku – úprava odpočtu, vypořádání odpočtu,
- operace při prodeji či ztrátě aktiva,
- příklady.

a když zbude časový prostor: kryptoměny - účetně, daňově

 

Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení (coffeebreak), parkovné.

Akce je pořádána ve spolupráci s Komorou certifikovaných účetních.
V případě zájmu možný on-line přenos - vložné 6 500,- Kč vč. dph.

Akce se koná v hotelu Kraví Hora, Bořetice
Zahájení dne  10. srpna od 10:00 hod. (prezence od 9:30 hod.), ukončení dne 12. srpna po obědě.
Řízená degustace podle zájmu.

Spojte kvalitní odborný kurz s pobytem mezi vinicemi  :-)


Termín: 10 - 12..08.2022

Cena (včetně DPH): 8 490,- Kč (7 890,- Kč)*

Variabilní symbol: 33650 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 16

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
hotel Kraví Hora
Bořetice 510
 Bořetice


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.