Letní účetně daňová akademie

  VS: 33585


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce

Letní účetně-daňová akademie bude zaměřena na oblast účetnictví, DPFO a DPPO. Samozřejmou součástí budou souvislosti daně z přidané hodnoty, které prolínají všechny uvedené oblasti. U fyzických osob bude věnována pozornost jak aktivním příjmům (zaměstnání a podnikání), tak příjmům pasivním (kapitálový majetek, nájem, ostatní příjmy). Součástí bude i vedení daňové evidence pro osoby samostatně výdělečně činné. V neposlední řadě bude přednášeno i mezinárodní zdanění. V modulu účetnictví budou vysvětleny a připomenuty principy vedení podvojného a jednoduchého účetnictví podle českých účetních předpisů. Následovat budou jednotlivé oblasti účtování až po provedení účetní uzávěrky a sestavení účetní závěrky. U právnických osob si účastníci kurzu prohloubí znalosti při transformaci výsledku hospodaření na základ daně z příjmů, bude pojednáno o daňově účinných a daňově neúčinných nákladech a výnosech, jakož i vazbách mezi účetnictvím a daní z příjmů právnických osob.
 

Jednotlivé moduly lze absolvovat samostatně.
Vložné za samostatný modul 7 000,- Kč vč. dph.

 

I. Daň z příjmů fyzických osob

Termín: 12. - 14. července 2021 (pondělí, úterý, středa)

Čas: 9:00 až 16:00 hod.

- daňová rezidentura a její určování,
- předmět daně a osvobození od daně, 
- příjmy ze závislé činnosti, 
- příjmy ze samostatné činnosti,
- daňová evidence,
- příjmy z kapitálového majetku, 
- příjmy z nájmu, 
- ostatní příjmy, 
- mezinárodní zdanění, 
- základ daně a jeho úpravy, 
- stanovení daně, 
- slevy na dani a daňové zvýhodnění, 
- procesní souvislosti u daně z příjmů fyzických osob,
- souvislé příklady,
- diskuse.

 

II. Účetnictví

Termín: 2. - 4. srpna 2021 (pondělí, úterý, středa)

Čas: 9:00 až 16:00 hod.

- základy a principy podvojného účetnictví,
- zásoby, 
- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 
- dlouhodobý finanční majetek, 
- peněžní prostředky, 
- zúčtovací vztahy, 
- vlastní kapitál, 
- náklady a výnosy, 
- účetní uzávěrka, 
- účetní závěrka, 
- souvislé příklady,
- diskuse.

 

III. Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví

Termín: 16. - 18. srpna 2021 (pondělí, úterý, středa)

Čas: 9:00 až 16:00

- poplatníci daně z příjmů právnických osob, 
- předmět daně, 
- osvobození od daně, 
- transformace výsledku hospodaření na základ daně, 
- daňově účinné a daňově neúčinné náklady a výnosy, 
- úprava základu daně, 
- stanovení daně, 
- slevy na dani, 
- procesní souvislosti u daně z příjmů právnických osob,
- souvislé příklady,
- diskuse.


Termín: 12.07. - 18. 08. 2021

Cena (včetně DPH): 18 000,00 Kč (17 000,00 Kč)*

Variabilní symbol: 33585 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 54

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2020/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.