Leasingové operace | Aktuální účetní a daňové hledisko v roce 2020

  VS: 33530


Lektor:
Ing. Jiří Jindrák - daňový poradce

URČENO

Seminář je svojí problematikou zaměřen na pracovníky finančních účtáren a ekonomických úseků.


OBSAH

Na semináři získáte komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a  aktuální změny (včetně dopadů, které přinesl nový občanský zákoník).Odnesete si tipy na praktické postupy v leasingové praxi.

OPERATIVNÍ A FINANČNÍ LEASING ZEJMÉNA V TĚCHTO OBLASTECH:

  • účetní zachycení leasingových operací u nájemce i pronajímatele
  • leasingové operace z pohledu zákona o daních z příjmů
  • DPH a leasing
  • dopady novel daňových předpisů na oblast leasingu
  • nejčastější chyby v oblasti leasingu z pohledu kontrol správce daně
  • judikatura soudů v oblasti leasingu
  • praktické dopady změny daňových předpisů v souvislosti s novelami 2014–2019 

 

Seminář agentury Notia.


Termín: 27.02.2020
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2541 Kč

Variabilní symbol: 33530 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o.

Místo konání:
NOTIA
Novotného lávka 5
11000 Praha 1


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.