Kvantitativní metody a informační technologie

Z obsahu:
Základy teorie informačního systému
Úloha informací v podniku
Počítačové komponenty
Data a jejich zpracování
Kontrolní informační systémy: Řízení rizik v podniku a vnitřní kontrola
Elektronické obchodování
Kritéria výběru účetního informačního systému
Ekonomické a podnikové informační systémy v ČR
Elementární statistická zkoumání
Hospodářská statistika
Základy počtu pravděpodobnosti
Statistická indukce. Úsudky na základě výběru vzorku
Regresní a korelační analýza
Analýza vývoje ekonomických ukazatelů. Časové řady
Národní účetnictví jako systém makroekonomických informací
Základní účetní principy
Agregáty národního účetnictví a jejich vzájemné vazby
Jednoduché úročení a diskontování
Složené úročení
Reálná úroková míra
Časová hodnota peněz a investiční rozhodování
Důchody
Umořování dluhu
Jednoduché úročení a diskontování v rámci krátkodobých cenných papírů
Pokročilejší partie úrokového počtu
Výpočetní aspekty obligací
Výpočetní aspekty akcií
Burzy a indexy cenných papírů
Analýza portfolia
Výpočetní aspekty pojištění osob
Výpočetní aspekty pojištění majetku
Matematické repetitorium
 
Autor: prof. R. Hindls, prof. S. Hronová, prof. T. Cipra, Ing. J. Horák, Ph.D., Ing. O. Malíková, Ph.D.,
Vydal: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. v roce 2021, 340 stran

 
Cena: 720,00 Kč

Katalogové číslo: U0315Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.