Kryptoměny - účetní a daňové aspekty

  VS: 33668


Lektor:
Ing. Jan Tecl - daňový poradce

 

URČENO

Seminář je určen všem, kteří mají zájem seznámit se s daňovou a účetní úpravou kryptoměn, a to pro podnikatele i občany – zejména účetním a daňovým pracovníkům, daňovým poradcům, finančním ředitelům a dalším, kteří již do kryptoaktiv investovali nebo je toto téma zajímá.

 

OBSAH

Cílem semináře je účastníky blíže seznámit s  problematikou účtování a zdaňování operací s kryptoměnami podle aktuálně platné legislativy pro podnikatele, dále se budeme zabývat i dalšími kryptoaktivy.

  • aktuální právní úprava,
  • sdělení MF ČR k účtování a vykazování digitálních měn,
  • členění kryproaktiv,
  • kryptoměny z různých pohledů – trading, těžba, ICO,
  • účetnictví a kryptoměny – vedení skladové evidence,
  • oceňování kryptoaktiv a jeho inventarizace, vykázání v rozvaze,
  • zdanění kryptoaktiv u právnické a fyzické osoby,
  • kryptoměny a DPH.
  • diskuse.

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 10.1.2023
Doba konání: 9:00 - 12:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2490 Kč (2190 Kč)*

Variabilní symbol: 33668 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 3

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.