Kryptoměny - daňový a účetní pohled

  VS: 33647


Lektor:
Ing. Jan Tecl - daňový poradce


Cílem semináře je účastníky blíže seznámit s  problematikou účtování a zdaňování operací s kryptoměnami podle aktuálně platné legislativy pro podnikatele, dále se budeme zabývat i dalšími kryptoaktivy.

Určeno pro

Seminář je určen všem, kteří mají zájem seznámit se s daňovou a účetní úpravou kryptoměn, a to pro podnikatele i občany – zejména účetním a daňovým pracovníkům, daňovým poradcům, finančním ředitelům a dalším, kteří již do kryptoaktiv investovali nebo je toto téma zajímá.

 

Obsah semináře:

  •  aktuální právní úprava,
  •  sdělení MF ČR k účtování a vykazování digitálních měn,
  • členění kryproaktiv,
  • kryptoměny z různých pohledů – trading, těžba, ICO,
  • účetnictví a kryptoměny – vedení skladové evidence,
  • oceňování kryptoaktiv a jeho inventarizace, vykázání v rozvaze,
  • zdanění kryptoaktiv u právnické a fyzické osoby,
  • kryptoměny a DPH.
  • diskuse

  

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.

 


Termín: 7.6.2022
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 690,- Kč (2 390,- Kč)*

Variabilní symbol: 33647 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.