Krácený a poměrný nárok na odpočet DPH a jejich následné úpravy

  VS: 33708


Lektor:
Ing. Jan Tecl - daňový poradce


Cílem semináře je účastníky blíže seznámit s problematikou kráceného a poměrného nároku na odpočet a úpravy a vyhnout se tak chyb při uplatnění nároku na odpočet DPH a potenciálních doměrků včetně sankcí. Teorie bude proložena praktickými příklady.

URČENO

Seminář je určen všem, kteří mají zájem seznámit se s daňovou a účetní úpravou  kráceného a poměrného koeficientu, především pro pracovníky daňových oddělení a finančních účtáren a další, kteří se profesně setkávají s kráceným či poměrným nárokem na odpočet DPH.

OBSAH

  • typy nároků na odpočet DPH,
  • krácený koeficient a jeho výpočet,
  • poměrný koeficient a jeho výpočet,
  • souběžné uplatnění kráceného a poměrného nároku na odpočet DPH,
  • časové omezení pro krácený či poměrný nárok na odpočet DPH,
  • podání dodatečného přiznání při částečném odpočtu DPH,
  • majetek vytvořený vlastní činností jako specifikum částečného odpočtu DPH,
  • operace ke konci roku – úprava odpočtu, vypořádání odpočtu,
  • operace při prodeji či ztrátě aktiva,
  • příklady.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 31.10.2023
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Variabilní symbol: 33708 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.