KRÁCENÍ NÁROKU NA ODPOČET DPH

  VS: 33513


Lektor:
RNDr. Petr Beránek - daňový poradce

OBSAH
 • ekonomická činnost, předmět daně, činnost osvobozená od DPH,
 • důvody ke krácení nároku na odpočet DPH - částečné použití pro činnost „bez DPH",
 • typické případy krácení - užití vozidla pro soukromé účely OSVČ nebo zaměstnance, opravy pronajímaného majetku, nakupované režijní služby neziskové organizace a další,
 • dva druhy krácení - poměrové krácení a krácení koeficientem,
 • "zálohový" nárok na odpočet DPH v okamžiku pořízení a prosincové vyúčtování nároku (zálohový a vyúčtovací koeficient, odhadovaný a skutečný poměr užití),
 • vyrovnání kráceného odpočtu u dlouhodobého majetku v následujících letech,
 • technické zhodnocení majetku s kráceným nárokem,
 • vytvoření majetku s kráceným nárokem vlastní činností,
 • prodej nebo jiné vyřazení dlouhodobého majetku s kráceným nárokem na odpočet,
 • změna užití majetku (z hlediska nároku na odpočet),
 • ukončení plátcovství nebo vyřazení z obchodního majetku a majetek s kráceným nárokem,
 • zaúčtování nenárokovatelné části DPH a následných vyrovnání,
 • specifika uplatňování odpočtu při kráceném nároku,
 • opravy chyb v DPH zjištěných po prosincovém přiznání.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.

  


Termín: 03.09.2020
Doba konání: 9:00 - 13:30 hod.

Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Variabilní symbol: 33513 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.s

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.