Inventarizace v účetnictví a daních

  VS: 33718


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce, člen KCÚ

OBSAH

Cílem školení je zaměření se na inventarizace u podnikání fyzických a právnických osob z hlediska českých účetních předpisů a daně z příjmů. Obsahem bude rozbor problematiky dle zákona o účetnictví, Vyhlášky č. 500/2002 Sb., zákona o daních z příjmů, Pokynu GFŘ D-59 a dalších souvisejících právních norem. Pozornost bude samostatně věnována také problematice opravných položek k pohledávkám a kurzových rozdílů v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 5.12.2023
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2590 Kč)*

Variabilní symbol: 33718 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.