Inventarizace v organizacích veřejného sektoru - ONLINE

VS: 39476


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu

Seminář se uskuteční formou ONLINE dne 18. 12. 2023.

URČENO

Seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací působící zejména v oblasti provádění inventarizací a zachycení výsledků inventarizace v účetnictví a v knihách analytického členění. Dále pak pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

 

OBSAH

  • inventarizace – zahájení prací na roční účetní závěrce,
  • legislativní rámec a vnitřní řídící akty k inventarizaci (směrnice, příkaz),
  • požadavky na průkaznost účetnictví,
  • organizace inventarizačních prací a průběh inventarizace,
  • inventura a inventarizace,
  • způsoby a specifika inventury a inventarizace jednotlivých druhů aktiv, pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů,
  • oceňování majetku a závazků,
  • vyhodnocení inventarizace včetně příkladů vypořádání v knihách analytického členění,
  • postupy účtování zúčtovatelných rozdílů,
  • inventarizační rozdíly a DPH.

 

 


Termín: 18.12.2023
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod. (celková doba trvání 6 hodin)

Cena (včetně DPH): 2790 Kč

Variabilní symbol: 39476 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
online

 


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.