Inventarizace v organizacích veřejného sektoru - OSTRAVA

VS: 39475


Lektor:
Ing. Michal Svoboda, Ph.D. - MF ČR, VŠE Praha, zkušený lektor, specialista na účetnictví veřejné správy

URČENO

Seminář je určen pracovníkům organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, státních fondů, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí, zejm. účetním, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším zájemcům.

CÍL 

Cílem vzdělávacího programu je účastníkům podílejícím se na každoročních inventarizačních procesech jako členové příslušných komisí nebo těm, kteří vytvářejí a nastavují metodická pravidla pro tyto procesy, prohloubit jejich znalosti a dovednosti v oblasti inventur a inventarizace celkově, a prostřednictvím příkladů ke sdílení dobré praxe a řešení modelových situací. Jinak poměrně strohá a suchá pravidla závazných právních předpisů pro oblast inventarizace tedy bude předkládána účastníkům nad praktickými příklady, díky čemuž bude i toto strohé téma předloženo relativně poutavější formou. Tím se zefektivní zapojení nabízených poznatků do praxe účastníků.

OBSAH

  • role a funkce inventarizace vzhledem k cílům účetnictví a účetní závěrky ÚSC a PO,
  • závazné právní předpisy v oblasti inventarizace majetku a závazků ÚSC a PO, principy a terminologie, 
  • aplikace na příkladech v oblasti pohledávek a závazků, 
  • aplikace na příkladech v oblasti dlouhodobého majetku a zásob, 
  • závěry a vyhodnocení.

 


Termín: 23.11.2023
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2890,- Kč

Variabilní symbol: 39475 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Dům kultury AKORD
náměstí SNP 1
700 30 Ostrava - Zábřeh


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.