INVENTARIZACE (OSS a jejich PO)

VS: 39441


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu


URČENO

Kurz doporučujeme zejm. účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědni za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční hospodaření veřejného sektoru.

 OBSAH

  • Inventarizace – zahájení prací na roční účetní závěrce
  • Legislativní rámec a vnitřní řídící akty k inventarizaci (směrnice, příkaz)
  • Požadavky na průkaznost účetnictví
  • Organizace inventarizačních prací a průběh inventarizace
  • Inventura a inventarizace
  • Způsoby a specifika inventury a inventarizace jednotlivých druhů aktiv, pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů
  • Oceňování majetku a závazků
  • Vyhodnocení inventarizace včetně příkladů vypořádání v knihách analytického členění
  • Postupy účtování zúčtovatelných rozdílů
  • Inventarizační rozdíly a DPH

 

Seminář bude on-line.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.


Termín: 13.12.2021
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 740,- Kč

Variabilní symbol: 39441 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
on-line

 


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.