Internátní školení

  VS: 40001


Lektor:
Ing. Lenka Dvořáková - certifikovaná účetní, daňová poradkyně
Ing. Jaromír Hrazdira - certifikovaný účetní, daňový poradce
Ing. Ivana Pilařová - daňová poradkyně, auditorka
Ing. Michaela Strnadová - dańová poradkyně, specialistka na DPH

Neděle 13.11.2022 14-19 hodin - Ing. Ivana Pilařová

Daň z příjmů a účetnictví 2022 – novinky, komplikované případy, judikáty:

 • Aktuality podzimu 2022 v dani z příjmů včetně (případné) novely ZDP pro rok 2023
 • Novinky, které přinese Pokyn GFŘ, který nahradí Pokyn D – 22
 • Návaznosti vybraných Interpretací NÚR do daně z příjmů
 • Zajímavé závěry KOOV týkající se daně z příjmů
 • Vybrané judikáty týkající se daně z příjmů

 

Pondělí 14.11.2022  9-16 hodin - Ing. Michaela Strnadová

Novinky v DPH 2022/2023

 • Přehled dění v legislativě v roce 2022 v ČR a v EU (zdravotnictví, cestovní služby, dodávky subjektům EU, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku atd.) a jejich dopad do aktuální praxe
 • Připravované novelizace pro rok 2023 (snížení limitu pro povinnou registraci, sankce a lhůty ve vztahu ke kontrolnímu hlášení, stavebnictví) a jejich praktická aplikace 
 • Výhled do dalších let (náměty na novelu zákona o DPH, připravované změny DPH směrnice)
 • Výběr z judikatury Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu 
 • Zajímavá témata z koordinačních výborů 
 • Informace o dění ve finanční správě (informace GFŘ, finanční zpravodaj atd.)
 • Další diskutovaná témata a problematické okruhy v DPH
 • Prostor pro dotazy

 

Úterý 15.11.2022  9-13 hodin- Ing. Lenka Dvořáková a Ing. Jaromír Hrazdira

"Fakturace od A do Z"

 • Co to je „faktura“?
 • Vystavujeme fakturu, daňový doklad, účetní doklad?
 • Zálohová (proforma) faktura → daňový doklad na zaplacenou zálohu → finální faktura
 • Náležitosti dokladů, řádný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad
 • Formy dokladů – listinná, elektronická
 • Lhůty pro vystavování, doručování, splatnosti
 • Nejčastější chyby při fakturaci, aneb jak si při fakturaci „nenaběhnout“
 • Faktury do (ze) zahraniční
 • Tuzemské faktury v cizí měně – přepočet, kurz, zaúčtování
 • Datum zdanitelného plnění – co to je a jak ho určit
 • Použití zaručeného elektronického podpisu
 • Slevy, skonta, bonusy
 • Minimum DPH pro fakturaci – základ daně, sazba DPH, daň
 • Opravy dokladů – storno doklad, opravný daňový doklad (dobropis)

 

Zahájení dne  13. listopadu od 14:00 hod. (prezence od 13:30 hod.), ukončení dne 15. listopadu cca ve 13:00 hod.
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení (coffeebreak), parkovné. doprovodný program, využití wellnes. Za úplatu další služby - masáže individuální koučink (PhDr. Miloslav Hrubý) - uveďte do přihlášky.

Akce se koná v Hotelu Na farmě, Choťovice (poblíž Poděbrad, příjezd - nejlépe D11, sjezd Žehuň-Kolín).

 

 


Termín: 13. - 15. 11. .2022

Cena (včetně DPH): 8 750,- Kč (8 140,- Kč)*

Variabilní symbol: 40001 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 15

Pořádá:
Komora certifikovaných účetních

Místo konání:
Hotel Na farmě, Choťovice

 


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.