IFRS SPECIALISTA - základní přípravný kurz vč. zkoušky

  VS: 31025


Lektor:
Ing. Alice Šrámková - účetní expertka, daňová poradkyně

PŘÍPRAVNÝ KURZ

 • Koncepční rámec
 • IAS 1 - Sestavování a zveřejňování účetní závěrky
 • IAS 8 - Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
 • IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení
 • IAS 38 - Nehmotná aktiva
 • IAS 40 - Investice do nemovitostí
 • IAS 36 - Snížení hodnoty aktiv
 • IAS 20 - Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory
 • IAS 37 - Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
 • IAS 12 - Daně ze zisku
 • IFRS 15 - Výnosy
 • IFRS 16 – Leasingy
 • Finanční nástroje
 • IAS 33 - Zisk na akcii
 • IAS 19 - Zaměstnanecké požitky
 • IFRS 2 - Úhrady vázané na akcie
 • Konsolidovaná účetní závěrka

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

Cvičné příklady Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICSÚ, 2020)

Aktuální cvičné příklady 

DOPORUČENÉ STUDIJNÍ POMŮCKY

Učebnice IFRS praktické aplikace (vyd. ICSÚ, 2019)


Termín: 4. a 5.4., 11. a 12.4.,, 2. a 3.5.2024
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 29 990 Kč (26 990 Kč)*

Variabilní symbol: 31025 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.