IFRS specialista - přípravný kurz

  VS: 31020


Lektor:
Ing. Alice Šrámková - účetní expertka, daňová poradkyně


PROGRAM - přípravný kurz

Téma
Koncepční rámec
IAS 1 - Sestavování a zveřejňování účetní závěrky
IAS 8 - Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení
IAS 38 - Nehmotná aktiva
IAS 40 - Investice do nemovitostí
IAS 36 - Snížení hodnoty aktiv
IAS 20 - Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory
IAS 37 - Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
IAS 12 - Daně ze zisku

IFRS 15 - Výnosy
IFRS 16 - Leasingy

Finanční nástroje
IAS 33 - Zisk na akcii
IAS 19 - Zaměstnanecké požitky
IFRS 2 - Úhrady vázané na akcie

Konsolidovaná účetní závěrka

Konsolidovaná účetní závěrka

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

Cvičné příklady Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICSÚ, 2020)

Aktuální cvičné příklady 

DOPORUČENÉ STUDIJNÍ POMŮCKY

Učebnice IFRS praktické aplikace (vyd. ICSÚ, 2019)


Termín: 12. a 13.10., 26. a 27.10., 9. a 10.11.2023
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 20 990,- Kč (17 990,- Kč)*

Variabilní symbol: 31020 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je součástí Svazu účetních ČR, z.s.