Finanční účetnictví - přípravný kurz vč. tréninku (program “certifikace 2022+“) - prezenčně i ONLINE

  VS: 31028


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce

Kurz se uskuteční jak prezenčně, tak ve formě ONLINE. Preferovanou formu uvádějte do poznámky v přihlášce.

PROGRAM

Termín            

Téma

 7. 3. 2024

Základy účetnictví, zásoby

 8. 3. 2024

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, finanční majetek

21. 3. 2024

Peněžní prostředky, zúčtovací vztahy

22. 3. 2024

Cenné papíry a podíly, náklady a výnosy, obchodní závod, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví

4. 4. 2024

Účetní uzávěrka, účetní závěrka, daň z příjmů právnických osob

5. 4. 2024

 Daň z přidané hodnoty, IFRS základy

18. 4. 2024
 

Trénink - souvislé příklady, opakování

19. 4. 2024
 

Trénink - souvislé příklady, opakování
 

 

Je možno se přihlásit na jednotlivé bloky samostatně.

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

publikace "Cvičné příklady Účetnictví – principy a techniky"


DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

učebnice "Účetnictví - principy a techniky" 
učebnice "Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů"
učebnice "Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti IFRS"
Sborníky zkouškových zadání s řešením
zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy


Termín: 7. a 8.3., 21. a 22.3., 4. a 5.4., 18. a 19.4.
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 19990 Kč (18490 Kč)*

Variabilní symbol: 31028 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.