Finanční účetnictví - přípravný kurz vč. tréninku (program “certifikace 2022+“)

  VS: 31016


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce


PROGRAM

Termín            

Téma

 21. 9. 2023

Základy účetnictví, zásoby

 22. 9. 2023

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, finanční majetek

 5. 10. 2023

Peněžní prostředky, zúčtovací vztahy

 6. 10. 2023

Cenné papíry a podíly, náklady a výnosy, obchodní závod, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví

18. 10. 2023

Účetní uzávěrka, účetní závěrka, daň z příjmů právnických osob

 19. 10. 2023  Daň z přidané hodnoty, IFRS základy
 15. 11. 2023  Trénink - souvislé příklady, opakování

16. 11. 2023

 Trénink - souvislé příklady, opakování

Je možno se přihlásit na jednotlivé bloky samostatně.

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

publikace "Cvičné příklady Účetnictví – principy a techniky"


DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

učebnice "Účetnictví - principy a techniky" 
učebnice "Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů"
učebnice "Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti IFRS"
Sborníky zkouškových zadání s řešením
zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy

 


Termín: 21. - 22. 9., 5. - 6.10., 19. - 20.10., 15. - 16. 11. 2023
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 19990 Kč (18490 Kč)*

Variabilní symbol: 31016 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je součástí Svazu účetních ČR, z.s.