Finanční účetnictví - přípravný kurz vč. tréninku (program “certifikace 2022+“)

  VS: 31004


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce


PROGRAM

Termín            

Téma

 6. 10. 2022

Základy účetnictví, zásoby

 7. 10. 2022

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, finanční majetek

13. 10. 2022

Peněžní prostředky, zúčtovací vztahy

14. 10. 2022

Cenné papíry a podíly, náklady a výnosy, obchodní závod, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví

7. 11. 2022

Účetní uzávěrka, účetní závěrka, daň z příjmů právnických osob

 8. 11. 2022  Daň z přidané hodnoty, IFRS základy
14. 11. 2022  Trénink - souvislé příklady, opakování

15. 11. 2022

 Trénink - souvislé příklady, opakování

Je možno se přihlásit na jednotlivé bloky samostatně.

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

publikace "Cvičné příklady Účetnictví – principy a techniky"


DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

učebnice "Účetnictví - principy a techniky" 
učebnice "Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů"
učebnice "Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti IFRS"
Sborníky zkouškových zadání s řešením
zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.


Termín: 6. - 7. 10., 13. - 14.10., 7. - 8. 11., 14. - 15. 11. 2022
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 19990 Kč (18490 Kč)*

Variabilní symbol: 31004 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.