Finanční účetnictví - přípravný kurz vč. tréninku

  VS: 31000


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce

PROGRAM

Termín            

Téma

 17. 3. 2022

Základy účetnictví, zásoby

 18. 3. 2022

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, finanční majetek

   7. 4. 2022

Peněžní prostředky, zúčtovací vztahy

   8. 4. 2022

Cenné papíry a podíly, náklady a výnosy, obchodní závod, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví

 21. 4. 2022

Účetní uzávěrka, účetní závěrka, daň z příjmů právnických osob

  22. 4. 2022  Daň z přidané hodnoty, IFRS základy
   5. 5. 2022  trénink - souvislé příklady, opakování

  6. 5. 2022

 trénink - souvislé příklady, opakování

Je možno se přihlásit na jednotlivé bloky samostatně.

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

publikace "Cvičné příklady Účetnictví – principy a techniky"


DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

učebnice "Účetnictví - principy a techniky" 
učebnice "Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů"
učebnice "Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti IFRS"
Sborníky zkouškových zadání s řešením
zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.


Termín: 17.-18. 3., 7.-8. 4., 21.-22. 4., 5.-6. 5. 2022
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 19 990,- Kč (18 490,- Kč)*

Variabilní symbol: 31000 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.