Finanční účetnictví a výkaznictví - trénink

  VS: 31003


Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. - proděkanka Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha

Z obsahu:

1.  Účetní závěrka podle českých účetních předpisů

- shrnutí požadavků na sestavení rozvahy, komplexní příklad  k testům s výkladem k řešení 

- výkaz zisku a ztráty - komplexní příklad  k testům s výkladem k řešení 

- sestavení přehledu o peněžních tocích - metody sestavení výkazu, komplexní příklad k testům s výkladem k řešení

- přehled o změnách ve vlastním kapitálu - příklad na sestavení výkazu s výkladem k řešení

2. IFRS - stručné shrnutí obsahu vybraných standardů, řešení výkladové příklady a procvičení na příkladech k testům v následujících oblastech:

- Dlouhodobá nehmotná aktiva (IAS 38) 

- Dlouhodobá hmotná aktiva (IAS 16) 

- Snížení hodnoty aktiv (IAS 36)

- Leasingy (IFRS 16)

- Zásoby (IAS 2) - příklady k procvičení

- Výnosy ze smluv se zákazníky (IFRS 15)

3. Finanční analýza - vybraný testový přiklad

4. Procvičení vybraných testových otázek

Trénink bude především zaměřen na procvičení příkladů.

 

DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY
Sborníky zkouškových zadání s řešením
Publikace Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů
Publikace Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti podle IFRS 

 

Trénink bude i on-line, vložné bude upraveno.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.


Termín: 17. - 19. 05. 2022
Doba konání: 9:00 - 15:30 hod.

Cena (včetně DPH): 8 290,- Kč (7 290,- Kč)*

Variabilní symbol: 31003 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 16

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.