Finanční účetnictví a výkaznictví - trénink

  VS: 31653


Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. - proděkanka Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha

PROGRAM - tréninková část

Termín konání                                Doba konání                   Téma
9. a 16. 11. 2021 9:00 - 15:00 Opakování, procvičování na zkouškových příkladech z minulých let

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU
Trainingové příklady (zadání vybraných příkladů z minulých zkouškových období - pouze zadání příkladu, nikoli vzorové řešení)

DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY
Publikace Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů
Publikace Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti podle IFRS
Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy k 1. 1. 2019
Sborníky zkouškových zadání s řešením


Termín: 9.11. a 16.11.2021
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.


Vstupní předpoklady:
Zkoušku Finanční účetnictví a výkaznictví lze absolvovat až po splnění (složení nebo uznání) zkoušky Účetnictví - principy a techniky.

Cena (včetně DPH): 6 490,- Kč (5 990,- Kč)*

Variabilní symbol: 31653 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 10

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.