Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz

  VS: 31652


Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. - proděkanka Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha


PROGRAM - část přípravného kurzu

Termín konání          Doba konání            Téma
21. 9. 2021 9:00 - 15:00 Účetní závěrka a závěrkové operace; Účetní závěrka - sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu
7. 10. 2021 9:00 - 15:00

Účetní závěrka - sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu; Přehled o peněžních tocích

Finanční analýza

19. 10 2021 9:00 - 15:00 Aplikace IFRS
26. 10. 2021 9:00 - 15:00 Aplikace IFRS
4. 11. 2021 9:00 - 15:00 Aplikace IFRS

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU
Cvičné příklady (zadání vybraných příkladů z minulých zkouškových období - pouze zadání příkladu, nikoli vzorové řešení)

DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY
Sborníky zkouškových zadání s řešením
Publikace Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů
Publikace Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti podle IFRS 


Termín: 21.9., 7.10., 19.10., 26.10., 4. 11. 2021
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.


Vstupní předpoklady:
Zkoušku "Finanční účetnictví a výkaznictví" lze absolvovat až po splnění (složení nebo uznání) zkoušky "Účetnictví - principy a techniky".

Cena (včetně DPH): 15 990,- Kč (14 990,- Kč)*

Variabilní symbol: 31652 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 25

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.