Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz

  VS: 31617


Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. - proděkanka Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha

PROGRAM

Termín konání          Doba konání            Téma
24. 9. 2020 9:00 - 15:00 Účetní závěrka a závěrkové operace; Účetní závěrka - sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu
1. 10. 2020 9:00 - 15:00

Účetní závěrka - sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu; Přehled o peněžních tocích

Finanční analýza

8. 10. 2020 9:00 - 15:00 Aplikace IFRS
15. 10. 2020 9:00 - 15:00 Aplikace IFRS
22. 10. 2020 9:00 - 15:00 Aplikace IFRS

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU
Cvičné příklady (zadání vybraných příkladů z minulých zkouškových období - pouze zadání příkladu, nikoli vzorové řešení)

DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY
Sborníky zkouškových zadání s řešením
Publikace Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů
Publikace Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti podle IFRS


Termín: 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10. 2020
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.


Vstupní předpoklady:
Zkoušku "Finanční účetnictví a výkaznictví" lze absolvovat až po splnění (složení nebo uznání) zkoušky "Účetnictví - principy a techniky".

Cena (včetně DPH): 14590 Kč (13090 Kč)*

Variabilní symbol: 31617 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.