Finanční kontrola a DPH ve veřejném sektoru

  VS: 39462


Lektor:
Ing. Simona Pacáková - auditorka, členka metodické rady SÚ ČR, specialistka na veřejný a neziskový sektor

URČENO:

Seminář je určen zejména pro pracovníky a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), externím účetním poradcům, auditorům, kontrolorům, metodikům  a účetním poradcům a metodikům pracujícím pro státní rozpočtové či příspěvkové organizace.

Finanční kontrola ve veřejném sektoru

 • působnost jednotlivých orgánů veřejné správy v rámci finanční kontroly
 • veřejnosprávní kontroly
 • vnitřní kontrolní systém
 • předběžná, průběžná a následná kontrola
 • útvar interního auditu a jeho postavení v organizaci
 • rozdíly mezi interním a externím auditorem
 • práce interního auditora
 • vyhodnocení závěrů kontrol vedením organizace
 • odstranění zjištěných nedostatků, opatření k nápravě
 • vnitřní směrnice k finanční kontrole
 • vhodná dokumentace prováděných kontrolních procesů
 • podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly
 • metodické výklady a doporučení Ministerstva financí 

 

DPH ve veřejném sektoru

 • daňové povinnosti identifikované osoby
 • identifikace ekonomické a neekonomické činnosti plátce DPH
 • nejčastější osvobozená a zdanitelná plnění na výstupu
 • přijaté dotace, které jsou úplata 
 • poměrný a krátící koeficient
 • obchodní majetek 
  • nárokování daně při pořízení majetku
  • daňové povinnosti související s držbou obchodního majetku
  • DPH při zcizení obchodního majetku
  • významné opravy obchodního majetku
 • režim přenesení daňové povinnosti 
 • praktické příklady z praxe
 • diskuse (k oběma blokům)

 

Spojte kvalitní odborný kurz s pobytem v nádherném historickém areálu.
Akce se koná v hospitálu Kuks, Kuks (mezi Jaroměří a Dvorem Králové n. L.). Příjezd autem: z hlavní silnice odbočit na Brod, Slotov a Kuks. Železniční zastávka cca 100 m od areálu.
Zahájení dne  8. srpna od 10:00 hod. (prezence od 9:30 hod.), ukončení dne 9. srpna cca v 16 hod.
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení (coffeebreak), parkovné. Účast možná samozřejmě i bez ubytování.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na zemanek@icu-praha.cz.

 

 


Termín: 08. - 09. 08.2023

Cena (včetně DPH): 6 790,- Kč (6 290,- Kč)*

Variabilní symbol: 39462 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 12

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
hospitál Kuks

 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.