Fakturace obráceně – tj. od faktur a jejich obsahu k ustanovením v ZDPH a jejich dopadu do záznamní povinnosti plátce

  VS: 33731


Lektor:
Ing. Vladimír Zdražil - člen metodické rady Svazu účetních


URČENO

Pro tuzemské plátce DPH a zejména ty osoby, které odpovídají za správnost DPH včetně doprovodných výkazů a včetně evidence pro účely DPH.

CÍL SEMINÁŘE

Odborný seminář je postaven tzv. obráceně. Jednotlivé bloky obsahují sadu faktur/daňových dokladů a následovat bude rozbor údajů v nich obsažených s dopadem na záznamní povinnost plátce. Definována budou zároveň rizika, které taková faktura a její promítnutí do evidence DPH nese na straně poskytovatele i příjemce zdanitelného plnění.

Není žádným tajemstvím, že při kontrolách DPH a pochybnostech se velmi často jde do smluv mezi poskytovatelem a příjemcem plnění a správce daně z nich dovozuje správnost zvoleného daňového režimu, časových souvislostí s přiznáním daně a nároku na odpočet atd.

Každý blok semináře bude zahájen společným náhledem na daňový doklad a z něj se budeme společně odkazovat na příslušná ustanovení ZDPH, na smluvní úpravu s cílem správného výpočtu daňové povinnosti včetně časových souvislostí.

OBSAH

  • fakturace u dodání zboží v tuzemsku, přiznání daně, nárok na odpočet, dílčí plnění, opakovaná plnění, opravné daňové doklady,
  • fakturace služeb v tuzemsku, přiznání daně, nárok na odpočet, dlouhodobé smlouvy, smlouvy na dobu neurčitou,
  • osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí. Přijaté faktury z EU a ze třetích zemí u zbožových obchodů a samovyměření daně včetně práva nároku na odpočet – časové souvislosti po novele ZDPH 2019,
  • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/, registrace k DPH v jiných členských státech, přijaté faktury za služby z EU nebo ze třetích zemí a jejich samovyměření,
  • fakturace osvobozených plnění bez nároku na odpočet s důrazem na ta nejčastější plnění – prodej nemovitostí, pronájem nemovitostí případně přefakturace služeb souvisejících s pronájmem po změnách od 1.1.2024,
  • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle paragrafu 92. Fakturace v reverzu a samovyměření na straně příjemce plnění včetně časových souvislostí u práva uplatnit si nárok na odpočet.


Termín: 5.2.2024
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2690 Kč)*

Variabilní symbol: 33731 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.