Fakturace obráceně

  VS: 33566


Lektor:
Ing. Vladimír Zdražil - účetní poradce, zkušený lektor, člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH

URČENO

Pro tuzemské plátce DPH a zejména ty osoby, které odpovídají za správnost DPH vč. doprovodných výkazů a vč. evidence pro účely DPH.

CÍL

Seminář je postaven tzv. obráceně. Tj. každý blok bude obsahovat sadu faktur /daňových dokladů a následovat bude rozbor údajů v nich obsažených s dopadem na záznamní povinnost plátce a rizicích, které taková faktura a její promítnutí do evidence DPH nese na straně poskytovatele i příjemce zdanitelného plnění.
Při kontrolách DPH a pochybnostech se velmi často jde do smluv mezi poskytovatelem a příjemcem plnění a správce daně z nich dovozuje správnost zvoleného daňového režimu, časových souvislostí s přiznáním daně a nároku na odpočet atd.

Z toho důvodu budeme každý blok semináře zahajovat společným náhledem na daňový doklad a z něj se budeme společně odkazovat na příslušná ustanovení ZDPH, na smluvní úpravu s cílem správného výpočtu daňové povinnosti včetně časových souvislostí.

OBSAH

  • fakturace u dodání zboží v tuzemsku, přiznání daně, nárok na odpočet, dílčí plnění, opakovaná plnění,

  • fakturace služeb v tuzemsku, přiznání daně, nárok na odpočet, přefakturace,

  • osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí. Přijaté faktury z EU a ze třetích zemí u zbožových obchodů a samovyměření daně vč. práva nároku na odpočet – časové souvislosti po novele ZDPH 2019,

  • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek/ anebo podle zvláštních pravidel /viz § 10 ZDPH/, registrace k DPH v jiných členských státech. Přijaté faktury za služby z EU nebo ze třetích zemí a jejich samovyměření,

  • fakturace osvobozených plnění bez nároku na odpočet s důrazem na ta nejčastější plnění – prodej nemovitostí, pronájem nemovitostí případně předfakturace služeb souvisejících s pronájmem,

  • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku podle § 92 ZDPH. Fakturace v reverzu a samovyměření na straně příjemce plnění vč. časových souvislostí u práva uplatnit si nárok na odpočet.

 

Seminář bude on-line.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 15.12.2021
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 640,- Kč (2 340 Kč)*

Variabilní symbol: 33566 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
on-line

 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.