Elektronický svět daňařů a účetních

VS: 33598


Lektor:
RNDr. Milan Vodička - daňový poradce

Cílová skupina: účetní, ekonomové, auditoři, daňoví poradci a asistenti

Cíl semináře: seznámit posluchače s hlavními trendy vývoje digitalizace státní správy (eGovernment) a s novinkami v oblasti elektronických podání a komunikace. Zabývá se otázkami, jak lze elektronicky komunikovat především se správcem daně, ale i dalšími orgány veřejné moci, jsou popsány odlišnosti v soukromoprávním styku. Náplní jsou dále požadavky na digitální písemnosti právního jednání, na možnosti identifikace a autentizace. Zmíněna budou také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Témata:

 • IT novinky v oblasti daní a účetnictví
 • Na čem se pracuje a co se chystá v tzv. eGovernmentu
 • Digitální legislativa – aktuální situace a výhled do budoucna
 • Novela daňového řádu – hlavní změny
 • Nový portál MoJe daně, změny a novinky
 • Podání v oblasti sociálního a zdravotního pojištění
 • Digitální eIdentita, Portál občana – ukázky využití v praxi
 • Písemnosti v elektronické podobě – pohled účetní a daňový
 • Elektronické ověřování údajů – rejstříky, portály, co lze zjistit přes internet
 • Nespolehlivý plátce, riziko ručení, internetové registry DPH a VAT
 • Elektronická daňová tvrzení, specifika pro oblast DPH
 • Ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti, praktické nástroje
 • Výhody a nevýhody použití emailu, datové schránky, portálů
 • Evropský rozměr – jak je to v EU?
 • Rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 11.11.2021
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2290 Kč)*

Variabilní symbol: 33598 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.