Ekonomika podniku (3.vydání)

Učebnice Ekonomika podniku je třetí vydání.
Celá publikace je protkána řadou příkladů,
na kterých jednotlivé teoretické aspekty
názorně předvedeme.
Publikace je doporučena pro předmět "Manažerská
ekonomika".

Z obsahu:
1 FIRMA A PODNIKÁNÍ
2 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA FIRMY,OCEŃOVÁNÍ
3 NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
4 LOGISTIKA
5 PERSONÁLNÍ ČINNOST
6 VÝROBNÍ ČINNOST
7 MARKETING
8 INVESTIČNÍ ČINNOST
9 ROZBOR VÝKONNOSTI FIRMY
10 CONTROLLING A INTERNÍ AUDIT
11 PLATEBNÍ BILANCE, MĚNOVÉ KURSY
12 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

 
Autor: doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
Vydal: Institut certifikace účetních,a.s. v roce 2016, 186 stran

 
Cena: 399,00 Kč

Katalogové číslo: U0416Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.