DPPO, DPH a účetnictví regeneračně a s diskusí

  VS: 33649


Lektor:
Ing. Jiří Kíma - daňový poradce
Ing. Dana Vanke - certifikovaná účetní
Ing. Marika Voženílková - metodička, FÚ Královehradeckého kraje

26. 5. - Ing. Jiří Klíma 

„DPPO – aktuality z praxe v práci finančních účetních“

 • Daňové a nedaňové náklady 
 • Úpravy základu daně 
 • Odečitatelné položky
 • Hmotný a nehmotný majetek po legislativních úpravách

27. 5. - Ing. Marika Voženílková

"DPH v roce 2022 pro účetní prakticky"

 • · Předmět daně, zdanitelná plnění, specifická plnění, daňové doklady 
 • · Základ daně v různých situacích, změny sazeb
 • · Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
 • · Problematika nároku na odpočet daně, korekce odpočtu v příkladech
 • · Poskytování cestovních služeb a změny od 1.1.2022
 • · Přeshraniční DPH
 • · One Stop Shop
 • · Správa daně

28. 5. - Ing. Dana Vanke

"Aktuality v oblasti účetnictví"

 • Cizí měny - interpretace NÚR
  •  I-18 Dohadné položky v cizí měně
  •  I-37 Časové rozlišení a cizí měna
  •  I-43 Poskytnuté zálohy v cizí měně
  •  I-47 Přijaté zálohy v cizí měně
 • Nejdůležitější informace z návrhu nového zákona o účetnictví
 • Vedení účetnictví v praxi OSVČ - důležitost smluv na vedení účetnictví mezi podnikatelským subjektem a účetní včetně problematiky zpracování vnitřních směrnic pro podnikatele, na co nezapomenout a co nepodcenit, „vinklaření“ účetních – problematika neoprávněného výkonu činnosti účetních v návaznosti na pojištění jejich činnosti.

Odborný program bude též on-line. Cenu upřesníme na dotaz.

 

Doprovodný program - lektorka s cvičebním programem "Aby záda nebolela při sedavém zaměstnání"

Zahájení dne  26. května od 10:00 hod. (prezence od 9:30 hod.), ukončení dne 28. dubna cca ve 13:00 hod.
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení (coffeebreak), parkovné. Využití wellnes za úplatu.

 

Akce se koná v Hotelu Na farmě, Choťovice (poblíž Poděbrad, příjezd - nejlépe D11, sjezd Žehuň-Kolín).


Termín: 26.-28. 05.2022

Cena (včetně DPH): 8 990,- Kč (8 470,- Kč)*

Variabilní symbol: 33649 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 16

Pořádá:
Komora certifikovaných účetních

Místo konání:
hotel Na Farmě
Choťovice 134
 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.