DPH - rozšiřujeme a upevňujeme své znalosti

  VS: 33178


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce


Určeno
Seminář je určen všem posluchačům, kteří si potřebují „osvěžit“ problematiku DPH a dozvědět se něco „navíc“. Seminář doporučujeme také jako navazující kurz po absolvování „základů DPH“ (6. 3. 2014 VS 33173).

Obsah
▪ Zopakování základních pojmů a principů
▪ Druhy plnění
▪ Místo plnění
▪ Kdo se musí stát plátcem daně?
▪ Povinnost přiznat daň z časového hlediska
▪ Uplatňování zákona v případě tuzemských plnění
▪ Dodání zboží a poskytování služeb v rámci EU
▪ Stanovení základu daně
▪ Sazby daně
▪ Přenesení daňové povinnosti v tuzemsku
▪ Přiznání, souhrnné hlášení, placení daně
▪ Časté chyby při uplatňování DPH

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 450 Kč (2 320 Kč)* (1 660 Kč)**

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 350 Kč (2 220 Kč)* (1 560 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 250 Kč (2 120 Kč)* (1 460 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci.


Termín: 3. 4. 2014
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 650 Kč (2 520 Kč)*

Variabilní symbol: 33178 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
učebny v centru Prahy

 


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.