DPH PRO ÚČETNÍ PROFESE

  VS: 33505


Lektor:
Tomáš líbal - účetní poradce
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce

Na semináři se seznámíte nejen s problematikou DPH z pohledu uplatňování zákona o DPH, ale i s vhodnými postupy při zaúčtování. Na konkrétních příkladech vás lektoři upozorní na časté chyby, které se v praxi vyskytují.

URČENO

Seminář je určen hlavním účetním, účetním a auditorům.

OBSAH

 • daňové doklady – druhy a jejich náležitosti – změny 2020,

 • uplatňování daňových dokladů z časového hlediska,

 • DPH a zálohy – vystavování dokladů a jejich účtování – změny 2020,

 • DPH a cizí měna – přepočet cizí měny ve vazbě na účetní předpisy,   

 • nárok na odpočet daně – podmínky, problémy v praxi,

 • DPH při dodávkách zboží a služeb v rámci EU,

 • DPH při dovozu a vývozu mimo EU,

 • DPH a automobil – pořízení automobilů a jejich poskytování pro soukromé účely,  
  ručení za nezaplacenou daň,

 • daňové přiznání a kontrolní hlášení.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 9.3.2020
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2490 Kč)*

Variabilní symbol: 33505 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.