Dotace v účetnictví a rozpočtu podrobně

  VS: 39429


Lektor:
Ing. Nikola Kortanová - oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR,
Ing. Tomáš Sluka - vedoucí oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR

URČENO              

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, rozpočtáře, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

Cílem semináře je prohloubení znalostí v oblasti účetního a rozpočtového zachycení transferů, a to se zaměřením na dotace, příspěvky a náhrady poskytované z veřejných rozpočtů a z rozpočtu Evropské unie. V rámci semináře budou také zdůrazněny postupy při poskytování dotací, příspěvků a náhrad podle rozpočtových pravidel.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle rozpočtových pravidel a právních předpisů v oblasti účetnictví pro vybrané účetní jednotky.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektory.

Z OBSAHU:       

 • vymezení transferů v právních předpisech v oblasti účetnictví a v rozpočtu,
 • vymezení transferů v Mezinárodních účetních standardech pro veřejný sektor,
 • základní východiska a pravidla pro poskytování dotací, příspěvků a náhrad podle rozpočtových pravidel,
 • aplikace vyhlášky o finančním vypořádání při vyúčtování dotací (ex-ante, ex-post a kombinované platby),
 • třídění příjmů a výdajů z dotací, příspěvků a náhrad podle jednotlivých hledisek, vč. praktické aplikace jednotlivých rozpočtových položek,
 • požadavky na vedení účetnictví v případě dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie,
 • využití peněžních fondů v případě přijatých transferů podle rozpočtových pravidel,
 • ČÚS č. 703 – Transfery a ČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky
  • transfery poskytované s vyúčtováním a bez vyúčtování, 
  • investiční a neinvestiční (provozní) transferů,
  • vratky transferů,
  • tvorba rezervního fondu a fondu reprodukce majetku / fondu investic z transferů,
 • ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje
  • transferový podíl,
  • časové rozlišení investičního transferu,
  • investiční příspěvek,
 • aktuálně diskutované problematické oblasti v případě transferů,
 • zvažované úpravy právních předpisů a českých účetních standardů v oblasti transferů,
 • vykazování dotací v Pomocném analytickém přehledu, atd.

 

Akreditace MV ČR tohoto kurzu se připravuje.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.

Akce se koná v hospitálu Kuks, Kuks (mezi Jaroměří a Dvorem Králové n. L.). Příjezd autem: z hlavní silnice odbočit na Brod, Slotov a Kuks. Železniční zastávka cca 100 m od areálu.
Spojte kvalitní odborný kurz s pobytem v nádherném historickém areálu.
Zahájení dne  25. srpna od 10:00 hod. (prezence od 9:30 hod.), ukončení dne 26. srpna cca v 16 hod.
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení (coffeebreak), parkovné. Účast možná samozřejmě i bez ubytování.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na zemanek@icu-praha.cz.

 

 


Termín: 25.-26. 08. 2020

Cena (včetně DPH): 5990 Kč

Variabilní symbol: 39429 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 12

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Kuks

 


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.