Dotace v účetnictví a rozpočtu

VS: 39447


Lektor:
Ing. Nikola Kortanová - oddělení Regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Ing. Tomáš Sluka - vedoucím oddělení Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

URČENO              

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, rozpočtáře, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

Cílem semináře je procvičení a prohloubení znalostí v oblasti účetního a rozpočtového zachycení transferů, a to se zaměřením na dotace, příspěvky a náhrady poskytované z veřejných rozpočtů a z rozpočtu Evropské unie. V rámci semináře budou také zdůrazněny postupy při poskytování dotací, příspěvků a náhrad podle rozpočtových pravidel.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle rozpočtových pravidel a právních předpisů v oblasti účetnictví pro vybrané účetní jednotky.

V průběhu semináře mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektory možná alternativní řešení.

OBSAH       

 • Vymezení transferů v právních předpisech v oblasti účetnictví a v rozpočtu, novinky pro 2022
 • Základní východiska a pravidla pro poskytování dotací, příspěvků a náhrad podle rozpočtových pravidel
 • Aplikace vyhlášky o finančním vypořádání při vyúčtování dotací 
 • Zatřiďování příjmů a výdajů z dotací, příspěvků a náhrad do položek rozpočtové skladby, včetně praktické aplikace jednotlivých rozpočtových položek
 • Požadavky na vedení účetnictví v případě dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie
 • ČÚS č. 703 – Transfery
  • transfery poskytované s vyúčtováním a bez vyúčtování 
  • investiční a neinvestiční (provozní) transferů
  • vratky transferů
 • ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje
  • transferový podíl
  • časové rozlišení investičního transferu
  • investiční příspěvek 

 

Seminář proběhne on-line. Využíváme MS Teams.


Termín: 05.05.2022
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 890,- Kč

Variabilní symbol: 39447 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
on-line

 


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.