DOTACE V ÚČETNICTVÍ A ROZPOČTU

VS: 39417


Lektor:
Ing. Nikola Kortanová - MF ČR
Ing. Tomáš Sluka - MF ČR

URČENO              

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, rozpočtáře, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

Cílem semináře je procvičení a prohloubení znalostí v oblasti účetního a rozpočtového zachycení transferů, a to se zaměřením na dotace, příspěvky a náhrady poskytované z veřejných rozpočtů a z rozpočtu Evropské unie. V rámci semináře budou také zdůrazněny postupy při poskytování dotací, příspěvků a náhrad podle rozpočtových pravidel.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle rozpočtových pravidel a právních předpisů v oblasti účetnictví pro vybrané účetní jednotky.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná alternativní řešení.

OBSAH       

§ Vymezení transferů v právních předpisech v oblasti účetnictví a v rozpočtu

§ Základní východiska a pravidla pro poskytování dotací, příspěvků a náhrad podle rozpočtových pravidel

§ Aplikace vyhlášky o finančním vypořádání při vyúčtování dotací 

§ Zatřiďování příjmů a výdajů z dotací, příspěvků a náhrad do položek rozpočtové skladby, včetně praktické aplikace jednotlivých rozpočtových položek

§ Požadavky na vedení účetnictví v případě dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie

§ ČÚS č. 703 – Transfery

o   transfery poskytované s vyúčtováním a bez vyúčtování 

o   investiční a neinvestiční (provozní) transferů

o   vratky transferů

§ ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje

o    transferový podíl

o    časové rozlišení investičního transferu

o    investiční příspěvek 

 

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH. 

  


Termín: 25.5.2020
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (osvobozeno od DPH): 2690 Kč

Variabilní symbol: 39417 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.