DLOUHODOBÝ MAJETEK V ÚČETNICTVÍ VÚJ aneb Jak, proč a na co si dát pozor?

VS: 39420


Lektor:
Ing. Nikola Kortanová - oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR,
Ing. Barbora Polcarová - oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR

 URČENO              

Kurz je vhodný zejména pro mírně a středně pokročilé posluchače z řad účetních, ekonomických a kontrolních pracovníků, ale také pro vedoucí ekonomických odborů, pracovníky majetkových odborů, kontrolory, interní auditory a další ekonomické pracovníky. 

Seminář je zaměřen na problematiku dlouhodobého majetku v účetnictví vybraných účetních jednotek. Jeho součástí je uvedení některých problematických oblastí včetně konkrétních příkladů.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů účtování o dlouhodobém majetku obsažených v aktuálním platném znění účetních předpisů.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektory možná alternativní řešení. 

OBSAH       

§ Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 410/2009 Sb. vztahující se k dlouhodobému majetku

- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

- drobný dlouhodobý majetek

- oceňování, náklady související s pořízením dlouhodobého majetku

- technické zhodnocení

- dlouhodobý majetek v knize podrozvahových účtů

§ Související ustanovení Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky

o   ČÚS č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

§ oceňování

§ základní postupy účtování o pořízení, technickém zhodnocení a vyřazení dlouhodobého majetku

o   ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku

§ odpisování dlouhodobého majetku

§ způsoby odpisování

§ sestavení a aktualizace odpisových plánů

o   ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje

§ bezúplatné převody

§ směna

§ ransfery na pořízení dlouhodobého majetku

§ opravy

o   ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky

§ tvorba a čerpání fondu reprodukce majetku a investičního fondu

o   ČÚS č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek

 

Posluchačům doporučujeme, aby si na seminář přinesli vlastní jednoduchou kalkulačku.

 

Akreditace MV ČR tohoto kurzu se připravuje.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.   


Termín: 15.9.2020
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (osvobozeno od DPH): 2690 Kč

Variabilní symbol: 39420 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.