DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK A REZERVY PODLE IFRS

  VS: 33527


Lektor:
Ing. Martina Křivánková, FCCA - lektor a konzultant k problematice IFRS

URČENO

Kurz doporučujeme finančním ředitelům, hlavním účetním a účetním, kteří připravují nebo budou připravovat účetní závěrku v souladu s IFRS. V průběhu kurzu se posluchači seznámí s vybranými IFRS a s jejich dopadem na často se vyskytující účetní transakce. Problematika bude ilustrována na praktických příkladech (nutná kalkulačka s funkcemi).

OBSAH

 • IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
 • IFRS 16 Leasingy
 • IAS 23 Výpůjční náklady
 • IAS 38 Nehmotná aktiva
 • SIC-32 Nehmotná aktiva - náklady na webové stránky
 • IAS 40 Investice do nemovitostí
 • IAS 36 Snížení hodnoty aktiv
 • IFRIC 10 Mezitímní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv
 • IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti
 • IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
 • IFRIC-1 Změny v existujících závazcích vyplývajících z povinnosti odstranit aktivum, uvést místo do původního stavu a podobných důvodů

  

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.

  


Termín: 25. a 27. 2. 2020
Doba konání: 9:00-16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 4490 Kč (3990 Kč)*

Variabilní symbol: 33527 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.